icon job

16.000.000VND/Tháng

icon job

Nhân viên tư vấn bán hàng(Thành Phố Ho Chi Minh)

14.000.000VND/Tháng

icon job

Nhân viên tư vấn bán hàng(Thành Phố Ho Chi Minh)

11.000.000VND/Tháng

icon job

19.000.000VND/Tháng

icon job

19.000.000VND/Tháng

PG bán hàng siêu thị(Thành Phố Ho Chi Minh)

9.500.000VND/Tháng

8.000.000VND/Tháng

Nhân viên PG Activation(Tỉnh Bac Ninh)

7.000.000VND/Tháng

icon job

19.000.000VND/Tháng

Nhân viên điều phối kho(Thành Phố Ha Noi)

9.000.000VND/Tháng

Nhân viên tư vấn bán hàng(Thành Phố Ho Chi Minh)

8.000.000VND/Tháng

icon job

Giám sát bán hàng(Thành Phố Can Tho)

28.000.000VND/Tháng

...
...
icon job

16.000.000VND/Tháng

icon job

Nhân viên tư vấn bán hàng(Thành Phố Ho Chi Minh)

14.000.000VND/Tháng

icon job

Nhân viên tư vấn bán hàng(Thành Phố Ho Chi Minh)

11.000.000VND/Tháng

icon job

19.000.000VND/Tháng

icon job

19.000.000VND/Tháng

PG bán hàng siêu thị(Thành Phố Ho Chi Minh)

9.500.000VND/Tháng

8.000.000VND/Tháng

Nhân viên PG Activation(Tỉnh Bac Ninh)

7.000.000VND/Tháng

icon job

19.000.000VND/Tháng

Nhân viên điều phối kho(Thành Phố Ha Noi)

9.000.000VND/Tháng

Nhân viên tư vấn bán hàng(Thành Phố Ho Chi Minh)

8.000.000VND/Tháng

icon job

Giám sát bán hàng(Thành Phố Can Tho)

28.000.000VND/Tháng