tìm việc, tìm người

nhanh nhất

việc làm nổi bật hôm nay

icon job

13.000.000VND/tháng

icon job

Nhân viên thống kê kho(Thành Phố Ho Chi Minh)

12.000.000VND/tháng

icon job

Đại diện bán hàng - Sales Rep(Thành Phố Ho Chi Minh)

13.000.000VND/tháng

icon job

PG ngành hàng( Ca nuoc)

594.000VND/tháng

icon job

Nhân viên kinh doanh (Tỉnh Binh Duong)

14.000.000VND/tháng

 • icon job

  Đại diện bán hàng kênh MT (Dong Thap - Tỉnh Dong Thap)

  13.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên thống kê kho (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Công nhân đóng gói (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  6.500.000VND/tháng

 • icon job

  Đại diện bán hàng - Sales Rep (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  13.000.000VND/tháng

 • icon job

  PG ngành hàng (Ca nuoc - Ca nuoc)

  594.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên kinh doanh (Binh Duong - Tỉnh Binh Duong)

  14.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên kinh doanh (Ha Noi - Thành Phố Ha Noi)

  14.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Quang Binh - Tỉnh Quang Binh)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Ninh Binh - Tỉnh Ninh Binh)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Long An - Tỉnh Long An)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Hai Phong - Thành Phố Hai Phong)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Dak Lak - Tỉnh Dak Lak)

  12.000.000VND/tháng

 • Không có dữ liệu.

  xem thêm

 • icon job

  Đại diện bán hàng kênh MT (Dong Thap - Tỉnh Dong Thap)

  13.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên thống kê kho (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Công nhân đóng gói (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  6.500.000VND/tháng

 • icon job

  Đại diện bán hàng - Sales Rep (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  13.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên kinh doanh (Binh Duong - Tỉnh Binh Duong)

  14.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên kinh doanh (Ha Noi - Thành Phố Ha Noi)

  14.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Quang Binh - Tỉnh Quang Binh)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Ninh Binh - Tỉnh Ninh Binh)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Long An - Tỉnh Long An)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Hai Phong - Thành Phố Hai Phong)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Dak Lak - Tỉnh Dak Lak)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Ha Noi - Thành Phố Ha Noi)

  12.000.000VND/tháng

 • Không có dữ liệu.

  xem thêm

 • icon job

  PG ngành hàng (Ca nuoc - Ca nuoc)

  594.000VND/tháng

 • icon job

  PG ngành hàng (Ca nuoc - Ca nuoc)

  594.000VND/tháng

 • icon job

  PG ngành hàng (Ca nuoc - Ca nuoc)

  594.000VND/tháng

 • icon job

  PG ngành hàng (Ca nuoc - Ca nuoc)

  594.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên trưng bày bán hàng siêu thị (Thai Binh - Tỉnh Thai Binh)

  286.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên lắp đặt POSM (Thua Thien-Hue - Tỉnh Thua Thien-Hue)

  400.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên lắp đặt POSM (Da Nang - Thành Phố Da Nang)

  400.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên trưng bày bán hàng siêu thị (Thai Binh - Tỉnh Thai Binh)

  286.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên trưng bày bán hàng siêu thị (Ba Ria - Vung Tau - Tỉnh Ba Ria - Vung Tau)

  286.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên kho thời vụ (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  360.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên kho thời vụ (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  360.000VND/tháng

 • icon job

  PG ngành hàng (Ca nuoc - Ca nuoc)

  590.000VND/tháng

 • Không có dữ liệu.

  xem thêm

 • icon job

  Đại diện bán hàng kênh MT (Dong Thap - Tỉnh Dong Thap)

  13.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên thống kê kho (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Công nhân đóng gói (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  6.500.000VND/tháng

 • icon job

  Đại diện bán hàng - Sales Rep (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  13.000.000VND/tháng

 • icon job

  PG ngành hàng (Ca nuoc - Ca nuoc)

  594.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên kinh doanh (Binh Duong - Tỉnh Binh Duong)

  14.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên kinh doanh (Ha Noi - Thành Phố Ha Noi)

  14.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Quang Binh - Tỉnh Quang Binh)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Ninh Binh - Tỉnh Ninh Binh)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Long An - Tỉnh Long An)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Hai Phong - Thành Phố Hai Phong)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Dak Lak - Tỉnh Dak Lak)

  12.000.000VND/tháng

 • Không có dữ liệu.

  xem thêm

 • icon job

  Đại diện bán hàng kênh MT (Dong Thap - Tỉnh Dong Thap)

  13.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên thống kê kho (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Công nhân đóng gói (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  6.500.000VND/tháng

 • icon job

  Đại diện bán hàng - Sales Rep (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  13.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên kinh doanh (Binh Duong - Tỉnh Binh Duong)

  14.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên kinh doanh (Ha Noi - Thành Phố Ha Noi)

  14.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Quang Binh - Tỉnh Quang Binh)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Ninh Binh - Tỉnh Ninh Binh)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Long An - Tỉnh Long An)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Hai Phong - Thành Phố Hai Phong)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Dak Lak - Tỉnh Dak Lak)

  12.000.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên tiếp thị thị trường (Ha Noi - Thành Phố Ha Noi)

  12.000.000VND/tháng

 • Không có dữ liệu.

  xem thêm

 • icon job

  PG ngành hàng (Ca nuoc - Ca nuoc)

  594.000VND/tháng

 • icon job

  PG ngành hàng (Ca nuoc - Ca nuoc)

  594.000VND/tháng

 • icon job

  PG ngành hàng (Ca nuoc - Ca nuoc)

  594.000VND/tháng

 • icon job

  PG ngành hàng (Ca nuoc - Ca nuoc)

  594.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên trưng bày bán hàng siêu thị (Thai Binh - Tỉnh Thai Binh)

  286.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên lắp đặt POSM (Thua Thien-Hue - Tỉnh Thua Thien-Hue)

  400.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên lắp đặt POSM (Da Nang - Thành Phố Da Nang)

  400.000VND/tháng

 • icon job

  Nhân viên trưng bày bán hàng siêu thị (Thai Binh - Tỉnh Thai Binh)

  286.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên trưng bày bán hàng siêu thị (Ba Ria - Vung Tau - Tỉnh Ba Ria - Vung Tau)

  286.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên kho thời vụ (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  360.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên kho thời vụ (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  360.000VND/tháng

 • icon job

  PG ngành hàng (Ca nuoc - Ca nuoc)

  590.000VND/tháng

 • Không có dữ liệu.

  xem thêm