việc làm nổi bật hôm nay

icon job

25.000.000VND/tháng

icon job

15.000.000VND/tháng

icon job

8.000.000VND/tháng

icon job

SALES REP(Thành Phố Ho Chi Minh)

18.000.000VND/tháng

icon job

Nhân viên chăm sóc hình ảnh(Thành Phố Ho Chi Minh)

14.000.000VND/tháng

 • icon job

  Tổ trưởng thị trường (Ca nuoc - Ca nuoc)

  25.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Nhân viên tư vấn bán hàng gia dụng (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  15.000.000VND/Tháng

 • icon job

  8.000.000VND/Tháng

 • icon job

  SALES REP (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  18.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Nhân viên chăm sóc hình ảnh (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  14.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Chuyên viên kinh doanh thị trường ngành hàng điện lạnh (Ba Ria - Vung Tau - Tỉnh Ba Ria - Vung Tau)

  16.000.000VND/Tháng

 • icon job

  28.000.000VND/Tháng

 • icon job

  17.000.000VND/Tháng

 • icon job

  19.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Chuyên viên kinh doanh khu vực Mekong (Can Tho - Thành Phố Can Tho)

  26.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Nhân viên trưng bày siêu thị (Ha Noi - Thành Phố Ha Noi)

  10.500.000VND/Tháng

 • Không có dữ liệu.

  xem thêm

 • icon job

  Tổ trưởng thị trường (Ca nuoc - Ca nuoc)

  25.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Nhân viên tư vấn bán hàng gia dụng (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  15.000.000VND/Tháng

 • icon job

  8.000.000VND/Tháng

 • icon job

  SALES REP (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  18.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Nhân viên chăm sóc hình ảnh (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  14.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Chuyên viên kinh doanh thị trường ngành hàng điện lạnh (Ba Ria - Vung Tau - Tỉnh Ba Ria - Vung Tau)

  16.000.000VND/Tháng

 • icon job

  28.000.000VND/Tháng

 • icon job

  17.000.000VND/Tháng

 • icon job

  19.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Chuyên viên kinh doanh khu vực Mekong (Can Tho - Thành Phố Can Tho)

  26.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Nhân viên trưng bày siêu thị (Ha Noi - Thành Phố Ha Noi)

  10.500.000VND/Tháng

 • Không có dữ liệu.

  xem thêm

 • icon job

  NHÂN VIÊN THỜI VỤ (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  250.000VND/Ca

 • icon job

  TEAM LEADER (SALES SUPERVISOR) (Thanh Hoa - Tỉnh Thanh Hoa)

  Lương thỏa thuận

 • icon job

  Nhân viên trưng bày thời vụ (Thua Thien-Hue - Tỉnh Thua Thien-Hue)

  9.000.000VND/Tháng

 • icon job

  360.000VND/Ca

 • icon job

  PB bán hàng thời vụ Tết (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  300.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên trưng bày thời vụ (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  250.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên bán hàng thời vụ (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  250.000VND/Ca

 • icon job

  Đại diện bán hàng (Hai Duong - Tỉnh Hai Duong)

  11.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Nhân viên pha lóc Part-time (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  300.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên đóng gói part-time (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  28.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên bán bánh mì (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  28.000VND/Ca

 • icon job

  Cộng tác viên tuyển dụng Parttime (Binh Duong - Tỉnh Binh Duong)

  6.000.000VND/Tháng

 • Không có dữ liệu.

  xem thêm

 • icon job

  Tổ trưởng thị trường (Ca nuoc - Ca nuoc)

  25.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Nhân viên tư vấn bán hàng gia dụng (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  15.000.000VND/Tháng

 • icon job

  8.000.000VND/Tháng

 • icon job

  SALES REP (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  18.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Nhân viên chăm sóc hình ảnh (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  14.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Chuyên viên kinh doanh thị trường ngành hàng điện lạnh (Ba Ria - Vung Tau - Tỉnh Ba Ria - Vung Tau)

  16.000.000VND/Tháng

 • icon job

  28.000.000VND/Tháng

 • icon job

  17.000.000VND/Tháng

 • icon job

  19.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Chuyên viên kinh doanh khu vực Mekong (Can Tho - Thành Phố Can Tho)

  26.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Nhân viên trưng bày siêu thị (Ha Noi - Thành Phố Ha Noi)

  10.500.000VND/Tháng

 • Không có dữ liệu.

  xem thêm

 • icon job

  Tổ trưởng thị trường (Ca nuoc - Ca nuoc)

  25.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Nhân viên tư vấn bán hàng gia dụng (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  15.000.000VND/Tháng

 • icon job

  8.000.000VND/Tháng

 • icon job

  SALES REP (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  18.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Nhân viên chăm sóc hình ảnh (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  14.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Chuyên viên kinh doanh thị trường ngành hàng điện lạnh (Ba Ria - Vung Tau - Tỉnh Ba Ria - Vung Tau)

  16.000.000VND/Tháng

 • icon job

  28.000.000VND/Tháng

 • icon job

  17.000.000VND/Tháng

 • icon job

  19.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Chuyên viên kinh doanh khu vực Mekong (Can Tho - Thành Phố Can Tho)

  26.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Nhân viên trưng bày siêu thị (Ha Noi - Thành Phố Ha Noi)

  10.500.000VND/Tháng

 • Không có dữ liệu.

  xem thêm

 • icon job

  NHÂN VIÊN THỜI VỤ (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  250.000VND/Ca

 • icon job

  TEAM LEADER (SALES SUPERVISOR) (Thanh Hoa - Tỉnh Thanh Hoa)

  Lương thỏa thuận

 • icon job

  Nhân viên trưng bày thời vụ (Thua Thien-Hue - Tỉnh Thua Thien-Hue)

  9.000.000VND/Tháng

 • icon job

  360.000VND/Ca

 • icon job

  PB bán hàng thời vụ Tết (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  300.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên trưng bày thời vụ (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  250.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên bán hàng thời vụ (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  250.000VND/Ca

 • icon job

  Đại diện bán hàng (Hai Duong - Tỉnh Hai Duong)

  11.000.000VND/Tháng

 • icon job

  Nhân viên pha lóc Part-time (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  300.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên đóng gói part-time (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  28.000VND/Ca

 • icon job

  Nhân viên bán bánh mì (Ho Chi Minh - Thành Phố Ho Chi Minh)

  28.000VND/Ca

 • icon job

  Cộng tác viên tuyển dụng Parttime (Binh Duong - Tỉnh Binh Duong)

  6.000.000VND/Tháng

 • Không có dữ liệu.

  xem thêm