Trang chủ/
Kiến thức
/TEAMBUILDING ACACY: ĐOÀN KẾT CÙNG TIẾN - CHIẾN THẮNG VƯƠN TẦM

TEAMBUILDING ACACY: ĐOÀN KẾT CÙNG TIẾN - CHIẾN THẮNG VƯƠN TẦM

Ngày 14 tháng 06, 2024 vào lúc 15:40

“Mùa này là mùa gì đấy?”

“Mùa này là mùa lễ hội nè bạn ơi.”

Mùa lễ hội đến rồi, mọi người đã dành cho bản thân mình một chút thời gian nghỉ ngơi chưa nhỉ?